Hizmet / Keşif ve Proje Hazırlama

Keşif ve Proje Hazırlama

Keşif ve Proje Hazırlama

Keşif ve Proje Hazırlama

Mevcut projeleriniz üzerinden yapacağımız keşif ile kuvvetli akım ve zayıf akım malzeme kalemlerini tek bir sayfada toplayıp, bu malzeme kalemlerinin piyasa değerlerindeki fiyatları veya çevre ve şehircilik bakanlığının belirlemiş olduğu poz fiyatlarını girerek, müşterinin de kar payını farklı bir satırda girmesi sağlanarak işin işçilik dahil fiyatı belirlenmiş olur.
Kısacası siz projeyi gönderiyorsunuz biz teklif miktarınızı size gönderiyoruz.

 • Halihazır Haritaların Hazırlanması
  • BÖHYY’ ne göre sayısal ortamda harita üretilmesi ve harita çizimlerinin yapılması 
  • Topoğrafik Haritalar
  • Tematik Haritalar 
  • Şerit vari Haritalar 
  • Plankote Çalışmaları 
    
 • Kamulaştırma Projelerinin Hazırlanması
  • Doğalgaz, Kanalizasyon, Elektrik, İçme suyu vb. tüm altyapı tesislerinin altlığını oluşturacak haritaların üretilmesi ve kamulaştırma projelerinin hazırlanması.
  • Çeşitli Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri.
    
 • İmar Uygulaması (18. Madde) Projelerinin Hazırlanması
  • İmar planlarının sayısal ortama dönüştürülmesi 
  • Parselasyon planlarının hazırlanması 
  • 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması 
  • Yola Terk, Yeşil Alana Terk, Ayırma ve Birleştirme Hizmetleri 
  • İrtifak Hakkı Kurulması 
  • Yeni yapılacak imar planlarının hazırlanması ve pafta çizimleri 
    
 • Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması
   
 • Arsa İfraz(Ayırma),Tevhid(Birleştirme) İşlemlerinin Yapılması 
   
 • Yol, Baraj, Tünel Güzergah Etütlerinin Yapılması
  • Kent içi yol, il yolu, otoyol ve Devlet yolu projelendirme 
  • Demiryolu Projelendirme 
  • Alt geçit ve Kavşak Projelendirme 
    
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
   
 • Yenileme Kadastrosu Çalışmaları
   
 • İnşaat Ölçmeleri (TUS)
   
 • Maden ve Yeraltı Haritalarının Hazırlanması
   
 • CBS(Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamaları (Anahtar teslimi GIS Projeleri) 
  • Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi ve analizleri 
  • Veri tabanı ve tasarımı oluşturma
  • Her türlü sayısal harita, plan ve projelerin istenilen ölçekte çizilmesi 
  • Cbs veri entegrasyonu,güncelleme ve CBS işletimi
  • Yerel yönetimler için anahtar teslimi Kent Bilgi Sisteminin kurulması.
  • Altyapı Bilgi/Yönetim Sistemleri
  • Bilgi sisteminin altlığını oluşturacak olan ver,lerin sayısal hale getirilmesi
    
 • Mühendislik Ölçmeleri
  • Güzergah tespiti, ölçü kanavalarının hazırlanması 
  • GPS ölçümleri ile C1, C2, C3, C4 gibi yer kontrol noktalarının tesislerinin yapılması ve hesap işlemleri 
  • Güzergahların şerit-vari haritaları, profil ve özel geçiş ölçülerinin yapılması 
    
 • Gayrimenkul Değerleme Eksperlik Hizmetleri
  • Her türlü gayrimenkule ait eksperlik hizmetinin yapılması ve raporlarının hazırlanması
    
 • Fotogrametrik Haritaların Hazırlanması