Hizmet / Tarım Faaliyetleri

Tarım Faaliyetleri

Tarım Faaliyetleri

Tarım Faaliyetleri

  • İşletmenin sorunsuz üretime devam etmesi için bakım ve onarım çalışmalarının organize edilmesi
  • Kullanılan tüm makine, araç, gereç ve ekipmanların arıza, bakım, destek hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve denetlenmesi
  • Yeni alınmış ve tesis edilmiş alet, makine ve ekipman ile ilgili kullanım talimatlarının uygulanmasının sağlanması, bakım programının hazırlanması
  • Sera ve servis binalarının ısıtma, soğutma, havalandırma, su sistemlerine ait cihaz ve makinelerin çalışır halde tutulmasının sağlanması ve düzenli olarak kontrolünün yapılması
  • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesi
  • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi